Podmínky ochrany osobních údajů

1. Úvod

1.1. Účel těchto podmínek

Podmínky ochrany osobních údajů Vám poskytují informace o způsobu, jakým společnost s IČO: 07876823, se sídlem Bartáková 36, 14000 – Praha (dále jen „Správce“), používá soubory cookies a podobné technologie na svých webových stránkách www.KratkeRecenze.cz (dále jen „Web“). Taktéž zde naleznete informace o zpracování osobních údajů týkajících se Vás jako subjektu údajů. Tyto Podmínky Vás informují o účelech zpracování Vašich osobních údajů, rozsahu takového zpracování, právním základě pro zpracování (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas nebo jiný právní důvod) a dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovány.

1.2. Vaše práva

Tyto Podmínky také obsahují informace o Vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

2. Použití souborů cookies

2.1. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče. Díky nim Vás může Správce odlišit od jiných uživatelů Webu a efektivněji zaznamenávat informace o Vaší návštěvě a chování na webu. Soubory cookies nejsou škodlivé pro Vaše zařízení ani software. Jako uživatel máte možnost vypnout nebo omezit používání cookies ve Vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro různé účely, včetně zajištění základního provozu Webu, ukládání preferovaného jazyka, analýzu návštěvnosti za účelem zlepšení Webu a pro marketingové účely. Konkrétní účely použití cookies jsou blíže popsány v následujícím odstavci.

2.2. Jaké typy cookies existují?

Cookies můžeme rozdělit do několika kategorií:

A. Základní a doplňkové („Essential“ a „Non-essential“) cookies: Základní cookies jsou nezbytné pro správné fungování Webu a umožňují základní funkce, jako je navigace na stránkách. Doplňkové cookies slouží k analýze chování uživatelů na Webu nebo k zobrazování reklam.

B. Trvalé a dočasné („Persistent“ a „Session“) cookies: Trvalé cookies zůstávají uložena ve Vašem prohlížeči po určitou dobu (závisí na nastavení prohlížeče a samotných cookies) až do jejich ručního smazání. Dočasné cookies jsou uložena pouze do doby, kdy máte otevřený prohlížeč, a pak jsou automaticky smazána.

C. Cookies první strany a třetí strany („First party“ a „Third party“ cookies): Cookies první strany jsou umístěna přímo doménou Webu, zatímco cookies třetí strany jsou umístěna doménami třetích stran, obvykle reklamními systémy nebo sociálními sítěmi.

2.3. Jaké soubory cookies používá Správce?

Správce na Webu používá následující kategorie souborů cookies:

A. Základní cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování Webu a poskytování jeho služeb. Pomáhají s navigací na stránkách a zajišťují provoz Webu. Tyto soubory cookies jsou automaticky umístěny ve Vašem zařízení při vstupu na Web nebo při provádění určitých akcí na Webu. Správce tato cookies používá na základě svého oprávněného zájmu na zajištění správného fungování Webu.

B. Statistické cookies: Tyto cookies jsou používány pro analýzu způsobu, jakým návštěvníci Webu ho využívají. Slouží k zlepšení funkčnosti Webu a nezpracovávají osobní údaje. Informace generované těmito cookies jsou anonymní a neumožňují identifikaci konkrétních osob. Správce používá tyto cookies na základě svého oprávněného zájmu na zlepšení Webu.

C. Reklamní cookies: Tyto cookies umožňují sledování Vašeho chování na Webu a mohou být použity k personalizaci reklamního obsahu na Webu nebo na jiných webových stránkách. Správce používá tyto cookies na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

2.4. Jak můžete ovládat použití cookies?

Máte možnost ovládat použití cookies ve svém prohlížeči. Můžete je blokovat, smazat nebo povolit pouze určité typy cookies. Postup pro správu cookies se může lišit v závislosti na prohlížeči, který používáte. Informace o tom, jak spravovat cookies ve svém prohlížeči, naleznete v nápovědě nebo dokumentaci k danémuprohlížeči.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správce může zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

A. Identifikační údaje: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště nebo sídla a další údaje, které nám poskytnete při komunikaci s námi.

B. Technické údaje: Informace o Vašem zařízení a internetovém připojení, včetně IP adresy, prohlížeče, operačního systému a další technické informace.

C. Informace o chování na Webu: Informace o Vaší návštěvě Webu, včetně stránek, které jste navštívili, času stráveném na stránkách, akcí prováděných na stránkách a dalších informací o Vašem chování na Webu.

3.2. K čemu zpracování osobních údajů slouží?

Správce zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

A. Zajištění provozu Webu: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zajištění správného provozu Webu a jeho služeb. To zahrnuje například zpracování osobních údajů pro účely autentizace uživatelů, zajištění bezpečnosti Webu a prevenci zneužití.

B. Statistické účely: Správce zpracovává osobní údaje za účelem analýzy chování uživatelů na Webu a statistických analýz. Tyto informace jsou anonymní a slouží k zlepšení funkčnosti Webu.

C. Marketingové účely: Pokud nám poskytnete souhlas, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely, včetně zasílání newsletterů a personalizaci reklamního obsahu na Webu.

3.3. Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů může mít následující právní základy:

A. Plnění smlouvy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, do které jste s námi vstoupili nebo na Vaši žádost před uzavřením smlouvy.

B. Oprávněný zájem: Zpracování osobních údajů může být nezbytné pro oprávněný zájem Správce, pokud tento zájem nepřeváží Vaše práva a zájmy.

C. Souhlas: Zpracování osobních údajů může být prováděno na základě Vašeho souhlasu. Můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat.

D. Plnění právní povinnosti: Zpracování osobních údajů může být nezbytné pro plnění právní povinnosti, kterou na nás kladou příslušné zákony.

4. Vaše práva

4.1. Jaká máte práva?

Jako subjekt údajů máte právo:

A. Přístup k osobním údajům: Máte právo žádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a informace o způsobu jejich zpracování.

B. Oprava osobních údajů: Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

C. Smazání osobních údajů: Máte právo na smazání Vašich osobních údajů za určitých podmínek, například pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

D. Omezení zpracování: Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v určitých případech, například pokud zpochybňujete přesnost údajů nebo námitačně zpracování.

E. Přenositelnost údajů: Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů do jiné organizace, pokud to technicky umožňuje.

F. Odvolání souhlasu: Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

G. Podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte námitky k způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje.

4.2. Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro uplatnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce na e-mailové adrese redakce@KratkeRecenze.cz. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu s platnými zákony a předpisy.

6. Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Podmínek ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů Správcem, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: redakce@KratkeRecenze.cz.

Toto znění Podmínek ochrany osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 1. dubna 2023.

Krátké recenze
Logo