Vše, co je třeba vědět o novém Dlouhodobém investičním produktu u Portu

Stát usiluje o podněcování občanů k větší péči o své finanční zabezpečení během důchodu. S cílem zatraktivnit investice začala od 1. ledna 2024 platit nová legislativa, která přináší státem podporovaný produkt pro stáří, známý jako Dlouhodobý investiční produkt nebo zkráceně DIP. Co tento produkt obnáší a jak celý systém funguje?

Co přesně je DIP?

Ačkoliv slovo „produkt“ figuruje v názvu DIP, jedná se o investiční režim, jehož klíčovou výhodou je daňové zvýhodnění. V rámci DIP si může jednotlivec sám vybrat, jak bude investovat do svého důchodu, a příspěvky vložené do DIP může odpočítat od daňového základu až do výše 48 tisíc Kč ročně. Tímto způsobem stát motivuje k více rozšířenému spoření na důchod, a zároveň poskytuje alternativu pro ty, kteří nechtějí spoléhat (jen) na tradiční penzijní fondy (DPS). Sice stát do DIP nepřispívá, ale umožňuje příspěvky od zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele to také přináší daňové výhody. Různí poskytovatelé mohou navíc nabízet výhodnější poplatky; například u společnosti Portu je investování do DIP o polovinu výhodnější než za standardní ceny.

Jak bude DIP fungovat v praxi?

Jednotlivec si nejprve vybere poskytovatele DIP, se kterým uzavře smlouvu. Poté si vybere investice, do kterých bude investovat v rámci DIP. Vklady provedené v rámci DIP může jednotlivec odpočítat od svého daňového základu až do výše 48 tisíc Kč ročně.

Každý má možnost mít více investic v rámci DIP u různých společností. Daňový odpočet 48 tisíc Kč ale platí pro všechny státem podporované produkty dohromady, tedy pro DIP, DPS a životní pojištění.

Co Portu nabízí v rámci DIP?

Kromě daňových výhod stanovených zákonem nabízí DIP u společnosti Portu také snížené poplatky. Bez ohledu na to, zda svěříte své investice Portu nebo si vytvoříte vlastní investiční strategii, bude roční poplatek za investice pouze 0,5 %. Navíc na Portu můžete kombinovat různé investiční produkty, jako jsou ETF portfolia, akciové strategie nebo kryptoměny. Investovat můžete již od 500 Kč a výši pravidelných vkladů můžete upravovat podle svých potřeb.

Prostředky z DIP můžete vybrat kdykoliv, ale pokud chcete zachovat daňové výhody a snížené poplatky, doporučuje se vybrat až po dosažení věku 60 let a po investování minimálně po dobu 10 let.

Co všechno zahrnuje poplatek u Portu?

Portu účtuje pouze nízký poplatek za správu. Neexistují žádné vstupní poplatky nebo poplatky za provedené obchody. Kromě poplatku za správu nejsou účtovány žádné skryté poplatky, kurzové marže nebo spready, které často zůstávají mimo pozornost investorů a zvyšují náklady na investice. Všechny transakce provádí Portu za nejlepších dostupných podmínek na burze s využitím silného zázemí tradingového oddělení WOOD & Company.

Jak je to se zdaněním DIPu?

Vklady na váš DIP můžete odečíst od svého daňového základu až do výše 48 tisíc Kč ročně. Například pokud někdo investuje 5 tisíc Kč měsíčně (celkem 60 tisíc Kč ročně), může využít maximální odpočet 48 tisíc Kč ročně a ušetřit tak na daních 7 200 Kč. Výnosy z investic v rámci DIP jsou zdaněny stejně jako u jiných investic, podléhají časovým a hodnotovým testům.

Mohu získat na DIP příspěvky od státu nebo zaměstnavatele?

Stát bohužel na DIP nepřispívá, poskytuje pouze daňové úlevy. Zaměstnavatel vám však může přispívat libovolnou částku. Pro zaměstnavatele je příspěvek na DIP finančně výhodný, neboť neodvádí sociální a zdravotní pojištění ze všech příspěvků na DIP do výše 50 tisíc Kč ročně.

Do čeho všechno bude možné v rámci DIP investovat?

Důchodové portfolio si můžete sestavit z nástrojů definovaných zákonem. Můžete využít například akcie, ETF, podílové fondy, nástroje peněžního trhu nebo dluhopisy obchodované na burze.

U společnosti Portu můžete využít celou škálu investičních produktů, včetně portfolií na míru, vlastních strategií, konzervativních investičních rezerv nebo Portu Crypto. Investice můžete svěřit společnosti nebo si vytvořit vlastní investiční strategii založenou na růstových sektorech, populárních indexech, akciích, akciových nebo dluhopisových ETF.

Kdo může poskytovat DIP?

DIP mohou poskytovat pouze státem regulované finanční instituce, jako jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a samosprávné investiční fondy.

Stojí za to investovat pomocí DIP?

Z našeho pohledu je DIP skvělou alternativou k tradičnímu penzijnímu spoření nebo i jeho náhradou. Umožňuje efektivnější investice do důchodu a přizpůsobení investic podle individuálních potřeb. Investice mohou být dynamické a mohou generovat vyšší výnosy.

Není investování do DIP příliš složité?

To, co dělá společnost Portu složitým, je, že se stará o vše za vás. Pro klienty však není proces investování do DIP komplikovaný. Stačí odpovědět na několik otázek během registrace a společnost Portu vám doporučí vhodné rozložení investičního portfolia. Poté jen odešlete peníze a Portu se postará o všechno ostatní, investuje přesně podle vašeho plánu.

Kdy začít s investováním do DIP?

Nejdůležitější je začít se zajišťováním na důchod co nejdříve, ideálně s nástupem do prvního zaměstnání. Postupně si odkládejte částky od každé výplaty a zvyšujte je s růstem příjmů. Tyto peníze poté investujte do dlouhodobých nástrojů, jako jsou například ETF. Tyto nástroje umožňují investovat do stovek nebo i tisíců společností najednou a minimalizovat tak riziko výběru nevhodné akcie nebo fondu.

Je DIP rizikovější než penzijní spoření?

DIP sám o sobě není rizikový, je to spíše otázka toho, jak si ho jednotlivec nastaví. V rámci DIP můžete investovat jak dynamicky, tak konzervativně. Možnost volby mnoha druhů investic umožňuje sestavit portfólio podle vlastních preferencí. DIP nenahrazuje penzijní spoření, ale poskytuje rozšířené možnosti investic s daňovými výhodami pro klienta i zaměstnavatele.

Jak se DIP liší od tradičního penzijního spoření (PP nebo DPS)?

V rámci penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření můžete investovat pouze do fondů nabízených danou penzijní společností. DIP vám umožňuje sami volit, zda chcete investovat dynamicky nebo konzervativně a jaké portfolio si vytvoříte. S DIP můžete také investovat do konkrétních akcií a měnit složení investic podle potřeby.

Co se stane, když vyberu DIP předčasně?

Předčasný výběr prostředků z DIP před dosažením věku 60 let nebo před uplynutím 10 let od uzavření smlouvy vede k zániku DIP. To zahrnuje povinnost vrátit veškeré daňové úspory, které byly na DIP uplatněny za posledních 10 let. Týká se to i vyplacených dividend nebo průběžných výnosů, které musí zůstat na účtu DIP.

Existuje několik výjimek z pravidla o zákazu předčasného výběru, například při převodu všech prostředků z DIP od starého poskytovatele k novému poskytovateli s výhodnějšími podmínkami. Přitom peníze nesmí být převedeny do odlišné kategorie produktů.

Co nastane, pokud provedu předčasný výběr z DIPu?

Vybrání i malé částky z DIPu před dosažením věku 60 let nebo před uplynutím 10 let od uzavření smlouvy povede k zániku DIPu. Tato situace zahrnuje povinnost vrátit veškeré daňové úlevy, které byly na DIPu uplatněny během posledních 10 let. Tato povinnost zahrnuje i vrácení vyplacených dividend nebo průběžných výnosů, které musí zůstat na účtu DIPu.

Existují výjimky ze zákazu předčasného výběru, kdy klienti nemusí ztratit daňové výhody. Jedná se například o převod všech prostředků z DIPu od starého poskytovatele na DIP u nového poskytovatele s výhodnějšími podmínkami, například nižšími poplatky. Je však důležité, aby peníze nebyly převedeny do odlišné kategorie produktů, než je ta stávající, i když obě jsou daňově zvýhodněné.

Mohu přesunout peníze z penzijního spoření na DIP bez sankcí?

Přesun penzijního fondu, který je součástí doplňkového penzijního spoření (DPS), do DIPu není možný. Tyto dva druhy investic jsou odlišné. Pokud byste chtěli přesunout prostředky, museli byste ukončit DPS, vybrat peníze a poté je vložit do DIPu. Vybrané peníze z DPS jsou však spojeny s návratem státní podpory. Obecně je možné převádět pouze prostředky mezi jednotlivými poskytovateli DPS a majetek mezi poskytovateli DIPu.

Lze převést existující portfolia do režimu DIPu?

Ano, pokud to umožňuje poskytovatel investičních služeb, kde jsou tato portfolia registrována. Není podstatné, zda klient vstupuje do režimu DIPu s již existujícím portfoliem nebo zakládá nový DIP vedle svých stávajících investic. V obou případech bude portfolio v režimu DIP podléhat povinnému „zafixování“, což znamená, že klient nemůže vybírat prostředky z tohoto portfolia před dosažením 60 let a minimálně 10 let po vstupu portfolia do režimu DIP. Případně může, ale s následnou ztrátou daňových výhod.

Co se stane s DIPem, když dosáhnu věku 60 let (nebo přejdu do důchodu)?

Po dosažení věku 60 let se s DIPem nic nestane. Buď můžete pokračovat v investování, nebo si můžete začít vybírat investované prostředky bez sankcí nebo dodatečných poplatků, a to jednorázově nebo postupně, například každý měsíc.

Je spoléhání se na státní důchod dostatečné?

Důchod čeká většinu z nás až za několik let, a proto se spoléhat pouze na státní důchod bohužel nedoporučuje. Je jisté, že státní důchod v poměru k průměrným mzdám klesá, a kdo si neuloží nějaké finanční rezervy, pravděpodobně čelí chudobě v důchodu. I když se celková životní úroveň zvýší, až dosáhneme průměrné mzdy, bez vlastních úspor nelze zajistit pohodlný důchod. Proto je nezbytné mít naspořeno nějaké finanční prostředky nebo majetek, abychom si mohli dovolit žít důstojně v důchodu.

Důchod je nevyhnutelnou součástí života většiny pracujících, a proto je důležité na něj investovat, nejen spořit. Spoření, zejména na spořicích účtech a produktech, je vhodné pro krátkodobé uložení peněz, nikoli však pro dlouhodobé zhodnocení. K tomu je nezbytné provádět investice, které mohou v dlouhodobém horizontu překonat inflaci a udržet hodnotu peněz.

Rádi si vyslechneme vaše názory

Zanechte odpověď

Krátké recenze
Logo